Wat doet LOTUS

Wat doet LOTUS

De letters L.O.T.U.S. staan voor:
Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers.
Het gaat dus om simulatie slachtoffers die gebruikt worden tijdens EHBO-opleidingen en oefeningen.

Geschiedenis
Al tijdens WO-II ontstond er gebrek aan goed oefenmateriaal. Men kwam grote verwondingen tegen, waarvan ze niet goed wisten hoe die verbonden moesten worden. Natuurlijk was er al wel een Eerste-Hulp-opleiding, maar daar werden alleen kleine verwondingen behandeld. In Engeland is toen een groep  mensen geweest die zich hiermee bezig heeft gehouden. Zij noemden zich ‘Casualties Union’ (Unie van slachtoffers).

Deze mensen zochten allerlei materiaal om een verwonding zo echt mogelijk na te maken. Ze gebruikten een soort klei en ook stopverf om niet in hun eigen huid te hoeven snijden. Voor bloed namen ze koeienbloed!

Pas in de 60-er jaren kwam dit naar Nederland overwaaien en er was direct een behoorlijke belangstelling voor. In 1962 werd er een voorzichtig begin gemaakt met een opleiding tot slachtoffer.

In Utrecht werd een studieweekend georganiseerd door de Engelsen en het Oranje Kruis. Dit studieweekend was zo’n groot succes, dat er werd besloten in 1963 met de eerste opleiding te beginnen. Deze opleiding bestond uit 16 zaterdagen hard werken. Er namen toen 22 EHBO-ers aan deel. Het examen bestond, ook toen al, uit het uitbeelden van bewusteloosheid, shock en twee verwondingen.

Doel:
Het doel van LOTUSslachtoffers is EHBO-ers leren hoe ze met slachtoffers om moeten gaan, zodat ze in een echte situatie goed kunnen handelen.

Ook als je eenmaal je diploma LOTUS op zak hebt, moet er nog verder geoefend worden en hoe langer je LOTUS bent, hoe meer verschillende letsels je kunt maken. Men verzamelt als het ware een heel fotoboek vol met verwondingen. Bij een aantal oefeningen worden foto’s en/of film gemaakt, die later gebruikt kunnen worden als voorbeeld. Zowel de punten die goed waren als ook de verbeterpunten worden besproken.

De praktijk.
Er zijn in Nederland nu meer dan 2500 LOTUSslachtoffers, die verdeeld zijn over diverse LOTUSkringen. De meeste van deze kringen vallen onder de landelijke organisatie LOTUS, die in 1975 is opgericht. Het doel van deze organisatie is o.a. samenwerking en contact tussen de leden tot stand brengen, de eenheid in optreden bevorderen, kennis en vaardigheden op peil houden en verder te ontwikkelen. De organisatie LOTUS viel voorheen onder het Oranje Kruis maar staat tegenwoordig op eigen benen. Wel zorgt het Oranje Kruis nog voor de examinering en certificering.

Het oranje Kruis Boekje is voor LOTUS nog steeds het uitgangspunt. Door voortschrijdende inzichten verandert er regelmatig iets in het Oranje Kruis Boekje en dat wordt dan vanuit de organisatie LOTUS doorgespeeld naar de instructeurs LOTUS. De instructeurs geven les aan de kringen en zo kan elk LOTUS lid in een kring op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten. Het is dan ook belangrijk dat de instructeurs LOTUS de landelijke bijscholingslessen volgen. Via deze weg kunnen ook nieuwe verwondingen en materialen vanuit de organisatie LOTUS aan de kringen doorgegeven worden.

 


LOTUS is een Benelux geregistreerd merk