Over ons

De LOTUSkring Uithoorn is een gezellige groep van ongeveer 40 LOTUS mensen uit de regio die ligt tussen Amsterdam, Maarssen, Woerden, Alphen en Hoofddorp. Onze kring is opgericht op 3 oktober 1970 en is nog steeds erg actief.

Elke 2e donderdag van de maand hebben we een kringles waarin oude letsels en vaardigheden herhaald en nieuwe aangeleerd worden. De lessen worden gegeven door instructeurs LOTUS die bijgestaan worden door een medisch begeleider. Deze medisch begeleider kan de gegrimeerde en geacteerde letsels op echtheid controleren en zo nodig advies voor verbetering geven.

Onze LOTUSkring heeft een bestuur dat regelmatig vergadert.

De aanvragen voor inzet van slachtoffers komen binnen bij de oefencoördinator. De oefen-coördinator zet de oefeningen in de agenda en de leden kunnen zich digitaal opgeven voor een oefening.

Wat voor een soort aanvragen komen er bij ons zoal binnen?
Oefenavonden van EHBO-verenigingen met 1 tot 10 slachtoffers;
Opleidingslessen voor nieuwe EHBO-ers;
Herhalingslessen EHBO bij bedrijven;
Herhalingslessen BHV-opleidingen zowel EHBO-gedeelte als ook ontruimingsoefeningen;
Oefeningen met de brandweer;
Rampenoefeningen;
Oefeningen verwerken x slachtoffers in ziekenhuizen;
Enkele keer een televisie opname.

Eens per 3 jaar start een nieuwe opleiding voor EHBO-ers die slachtoffer willen worden. De lessen voor deze opleiding zijn over het algemeen op de 1e en 3e donderdag van de maand en worden ook door instructeurs LOTUS en een medisch begeleider gegeven.

 


LOTUS is een Benelux geregistreerd merk